SCOPUL Dianeticii de L. Ron Hubbard


Nici o civilizație nu poate progresa către stabilitatea unei supraviețuiri permanente, fără certitudinea stăpînirii unor cunoștiințe cum sunt cele conținute în Dianetică. Deoarece, folosită cu ingeniozitate, Dianetica poate într-adevăr să facă ceea ce revendică. Poate, la nivel individual, să preîntîmpine sau să aline nevroze, alienări, impulsuri necontrolate și obsesii, aducînd în schimb o stare de bine la nivel fizic, și înlăturînd cauza primară a aproximativ șaptezeci la sută din bolile omului. La nivelul familiei, poate să aducă o mai bună înțelegere și armonie. La nivel de națiuni sau grupuri mai restrînse, cum sunt cele din industrie, poate să îmbunătățească managementul în asemenea măsură încît acele ideologii deplorabil de inadecvate, pentru care se luptă și își dau viața oamenii cu un zel în spăimîntător, să poată fi înlăturate în favoarea unei tehnologii funcționale.

Dianetica este omniprezentă. Comportamentul și gîndirea omului reprezintă fundamentul năzuinței umane. Odată ce găsim răspunsul la aceste parabole elementare, nu mai există aproape nimic ce să nu putem rezolva în cele din urmă.

Însă Dianetica mai este pentru unii și ceva straniu și de temut. Pătrunde și face lumină în atîtea domenii și activități, încît ajunge inevitabil să îi dezvăluie și să-i expună pe cei care profită prin ignoranța altora și reprimări, pe cei a căror unică importanță rezidă în abilitatea lor de a-și controla semenii. Unde e acel conducător revoluționar care prin discursurile-i pline de ură și prejudecată, poate să răstoarne guverne, cînd dintr-o dată soldații lui își dau seama că ideologia pe care o propovăduiește este veche și depășită? Unde e acea societate care a existat pentru a "vindeca" (dar nu a făcut-o) ceva boală teribilă, pe care Dianetica s-o anuleze cu ușurință? Unde va mai găsi o astfel de societate fonduri? Și ce se va întîmpla cu specialiștii care și-au devotat ani din viață studiului asupra metodelor și teoriilor care se arată dintr-o dată a fi căzut în desuetudine, a fi dăunătoare chiar?

Continued...


Write to us or call!
North and South America
info@bridgepub.com
1-800-722-1733

All other parts of the world
books@newerapublications.com
(45) 33 73 66 66

© 1999-2004 Church of Scientology International.
All Rights Reserved.

For Trademark Information